Наемат 300 безработни

Наемат 300 безработни
Наемат 300 безработни / областна администрация

131 безработни от Старозагорска област ще бъдат наети по схема „Обучение и заетост" на ОП „Човешки ресурси". Това стана ясно на заседание на Областния съвет по заетост при областния управител Георги Ранов. Трайно безработните лица трябва да са с основно и по-ниско образование над 29-годишна възраст. Предвидените средства по схемата са в размер на близо 850 000 лв. 84 работодатели са подали заявки за участие по схемата. Те са класирани на база на критерии за подбор и оценка на МТСП. В основния списък присъстват 32 фирми, които ще наемат общо 131 работници за срок от 6 месеца.

На своето заседание Областната комисия по заетост прие и заявките на работодатели по схемата „Обучение и заетост на младите хора". Предвидените средства по нея са в размер на 1 846 000 лв. Работните места са 169 и те са за трайно безработни лица с основно и по-ниско образование до 29 години. По тази схема е одобрено финансирането на 54 работодатели, които ще наемат работниците за срок от 6 месеца.