На 1000 мъже в област Стара Загора се падат 1060 жени
На 1000 мъже в област Стара Загора се падат 1060 жени / dariknews

Към 31 декември 2009 година броят на столетниците в Старозагорска област е 14, от които 4 са жени, а 10 мъже. Най-възрастният човек е мъж от Стара Загора и е на 105 години, информира директорът на Териториалното статистическо бюро Милена Караиванова. По думите й продължаващият процес на остаряване на населението се очертава като остър демографски проблем.

„През 2009 година средната възраст на населението в областта е 41,8 години, в селата 46,4 години, а в градовете 39,7 години. В област Стара Загора населението в трудоспособна възраст към края на 2009 година е 217 625 души или 62,0 от цялото население на областта. За страната този показател е 63,1 %.", допълни Милена Караиванова и увери, че както в страната, така и в областта продължава нарастването на броя на ражданията и на равнището на раждаемостта.

„През 2009 година в България са родени 81 572 деца, от които 80 956 са живородени.В област Стара Загора през 2009 година са родени 3732 деца, от които 3694 са живородени. 1923 от всички новородени в Старозагорска област през 2009 година са момчета, броят на момичетата са 1 771, или на 1000 момчета се падат 921 момичета", информира Милена Караиванова.

Запазва се тенденцията на увеличаване на относителния дял на извънбрачните раждания. В област Стара Загора през 2009 година броят на новородените извънбрачни деца е 2209. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак.

Тенденцията на намаляване на броя на сключените бракове продължава и през 2009 година в областта са регистрирани 1074 юридически брака, които са с 50 по-малко от предходната година. Най-много бракове са сключени в община Стара Загора - 617 и в община Казанлък - 223.

В Старозагорска област броят на разводите през 2009 година са 573.

Постоянното население на област Стара Загора към 31 декември 350 925 души, а на България - 756 3710 души. В сравнение с предходната година населението на областта е намаляло с 2569 души. Намалението на мъжете в областта 1237, а на жените - 1332.

През 2009 година съотношението между мъже и жени в общия брой на населението както в областта, така и в страната е същото като предходната година - 51,4% жени за областта и 51,6 - за страната, информира още Милена Караиванова и допълни, че на 1000 мъже в област Стара Загора се падат 1060 жени.