Издадоха първите шест апостила в Областна администрация-Стара Загора

/ ThinkStock/Getty Images
В Областна администрация Стара Загора са издадени 6 апостила от началото на годината. Заявлението-образец за услугата е публикувано на интернет страницата на Областна администрация – Стара Загора в секция „Административни услуги“.

До този момент услугата се извършваше само от Министерството на външните работи.Цената на стандартната услуга е 15 лева, на  бързата, която се извършва в рамките на 8 часа -22,50, а на експресната – 30 лева.
 
Считано от 1 януари удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, вече се извършва от областните администрации. Промяната е в резултат на една от мерките за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите.

„Апостилът” представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него, който удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с този печат. България става страна по Хагската конвенция на 30 април 2001 г.