Ден на отворените врати за приемното родителство
Ден на отворените врати за приемното родителство / netinfo

Центърът по приемна грижа в Стара Загора, управляван от Сдружение „Самаряни", отваря вратите си за всички, желащи да научат повече за приемното родителство. Събитието започва от 10 часа в Зала 1 на Комплекс за социални услуги за деца и семейства на ул. „Христо Ботев" № 205 в Стара Загора.

В рамките на „Деня на отворените врати" всички граждани с интерес към приемната грижа ще могат да се включат в прожекция на филм и дисусия и да получат повече информация от специалистите, пряко работещи с приемни родители.

„Денят на отворените врати" е част от стартиралата втора Националната доброволческа информационна кампания в подкрепа на приемната грижа „Всички имаме грижата", организирана от Българкият младежки Червен кръст (БМЧК). Сдружение „Самаряни" е местен партньор на инициативата, който предостави на младите доброволци специализирано обучение по приемна грижа и активно участва в информиране на заинтересовани граждани по въпросите с приемното родителство.

Кампанията „Всички имаме грижата" е част от „Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции", реализирана с финасовата помощ на фондация „Велукс" и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа.