хотел
хотел / iStock/Getty Images
53 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали в Старозагорска област през последния месец на миналата година. Броят на стаите в тях е 1 996, а на леглата - 3 709. В сравнение с декември 2018 г., общият брой на местата за настаняване нараства с 6.0%, а броят на леглата в тях с 4.5%, информират от ТСБ-Югоизток.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през отчетения период е 25 416, или с 15.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Ръст в броя на нощувките е регистриран в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и в тези с 4 и 5 звезди, съответно с 8.0 и 48.9%, докато в местата за настаняване с 3 звезди броят нощувките намалява с 0.2%.
 
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2019 г. са 11 305, или с 11.3% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 90.1% са българи, като по-голямата част от тях (39.4%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 115, като 58.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.
 
Приходите от нощувки достигат 1 367 294 лв., което е с 41.7% повече в сравнение с декември 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 51.3%, а приходите от нощувки на чужди граждани - с 1.8%