/ Thinkstock/Getty Images
2552 зрелостници от област Стара Загора ще се явят на държавен зрелостен изпит по български език и литература тази година. За втори държавен зрелостен изпит най-голям брой ученици са избрали английски език, а най-малко химия.

1339 абитуриенти от Стара Загора изпращаме тази година

Минимум двама квестори в стая ще следят за спазването на правилата по време на матурите. Между двама и четирима квестори ще бъдат позиционирани на входа и в коридорите на общо 31 училища, в които ще се провеждат ДЗИ в региона.

Всяка една зала е оборудвана с видеонаблюдение, което ще се следи както от Регионално управление на образованието, така и от Министерството на образованието.

Зрелостниците трябва да заемат местата си в залата най-късно до 7:45 часа, след което ще бъдат запознати с инструктажа от квесторите. За да бъдат допуснати до държавен зрелостен изпит, учениците трябва да се явят със служебната си бележка и документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка, паспорт).

Мобилни устройства, часовници и всякакъв друг вид модерна техника са абсолютно забранени. При влизане в залата всеки зрелостник е длъжен да предаде мобилното си устройство, като след приключване на изпита го получава обратно.

Успех, зрелостници!