2.8 тона хартия предадена за рециклиране
2.8 тона хартия предадена за рециклиране / НАП

1 тон употребявана хартия бе предадена и транспортирана към завода за рециклиране в Пловдив. Събраното количество е резултат от разделното събиране на хартия в Приходната агенция в Стара Загора за последните три месеца. За изминаващата 2014г., са предадени за рециклиране общо 2.8 тона хартия.

Три години след старта на „Зелената" кампанията на НАП за разделно събиране на отпадъци, старозагорският Офис на НАП е предал над 12 тона хартия за рециклиране, или над 125 спасени дръвчета.

Под мотото „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте", във всеки Офис на НАП, са поставени контейнери (изработени също от рециклирана хартия) за изхвърляне на употребявана хартия. Събраните количества се извозват директно за рециклиране в специализиран завод.

„Зелената" кампания на Агенцията за приходите успя да изгради корпоративна и социална отговорност у служителите за опазване на околната среда. През 2015г. предстои и въвеждане на „Зелена програма" в НАП насочена към екологичната ефективност - адекватно използване на ресурсите и отговорно отношение към околната среда.