Подготвени са проекти за започване на други 12
Изградена е новата сграда към 51 самостоятелна детска ясла в район „Красна поляна“, в която ще бъдат приети деца в две групи.

Предстои оборудване и пускането ѝ в експлоатация. „Красна поляна“ е един от първите райони, който успя да реши проблема с недостига на места за деца между 3 и 6 години и е на път да преодолее недостига и в яслена възраст, за което специално искам да поздравя кмета Иван Чакъров.

Гласуваха бюджета на София за 2023 г.

Преодоляването на този проблем става само чрез строителство и съвместна работа с районните кметове. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на 51 СДЯ. С новата сграда СДЯ 51 ще има общо 6 групи. Инвестицията е 2.6 млн. лв.

Старата сграда на 51 СДЯ също ще бъде обновена. Започна работа по освежаване на фасадата и ремонт на покрива. Предвижда се да бъде обновена и оградата. Това каза зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

Детските ясли се изграждат под ръководството на зам.-кмета Дончо Барбалов и неговия екип, но те са част от единната система на детски ясли и градини. Тази година вече са въведени в експлоатация две нови сгради на самостоятелни детски ясли - СДЯ 31 в Красно село и СДЯ 53 в район "Триадица".

Строят се още три нови сгради на самостоятелни ясли в районите „Люлин“, „Триадица“ и „Лозенец“. Подготвят се проекти за още две нови сгради на ясли - СДЯ 46 и СДЯ 23 в Лозенец.

Кметът каза, че в момента се изграждат общо 22 детски градини и ясли в София. Проекти за други 12 детски градини са подготвени и могат да започнат да се строят от следващия кмет.

"В район „Красна поляна“ е подготвен проект за строителство на нова детска градина за 8 групи, с което се очаква да бъде преодолян недостига и в яслена възраст.
Който казва, че ще реши проблема с недостига на места веднъж и завинаги, той не казва истината или не е компетентен, защото София за радост се раждат много деца, непрекъснато идват млади семейства от страната и строителството на детски градини и ясли трябва да продължи", подчерта също Фандъкова.

Столичният кмет припомни, че когато е започнала работа като заместник-кмет имаше стари сгради на детски градини азбестови и пожароопасни, които трябваше да бъдат премахнати.

Решен е проблемът с недостига на места в детските градини и ясли в район „Люлин“

"За 14 години построихме 144 нови сгради на детски градини", посочи Фандъкова. "Благодарна съм на всички кметове, които работиха упорито през годините за изграждането на нови детски градини, а тези, които не успяха нека да отговарят сега пред гражданите. Това е екипна работа и тя трябва да продължи", заяви също столичният кмет.

Очаква се да бъдат разкрити и две яслени групи в район „Красна поляна“, които ще бъдат филиал на 54 детска градина. Те ще се изградят от публично-частно партньорство в рамките на строителство на частна сграда, където собственикът е задължен да направи обезщетение защото използва общински терен.

"Това ще са първите две яслени групи по линия на публично-частно партньорство", съобщи зам.-кметът на район „Красна поляна“ Николай Вушовски.