/ ThinkStock/Getty Images
ГДНП изпрати материалите от проверката за проведени от Община Драгоман обществени поръчки в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство, съобщиха от МВР.

Проверката е започнала след получен сигнал за нарушения, извършени от община Драгоман с отпуснати средства за овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за общински съветници от Хисаря и Стара Загора

Парите са били отпуснати с две постановления на Министерския съвет от края на 2019 г., за което е имало обществени поръчки за аварийно почистване и укрепване на коритото на река Габерска в селата Габер и Несла.

При реалното проследяване на цените по сключените договори, касаещи изпълнението на обществените поръчки, е установено, че Община Драгоман е платила по двете обществени поръчки 858 985 лева, а наетият подизпълнител е извършил работата за сума няколко пъти по-малка.

От събраните документи по проверката се налага изводът, че Община Драгоман е сключила договорите за почистване и укрепване на реката на стойност значително надвишаваща пазарната за извършване на такъв тип строително-монтажни работи.

В същото време длъжностните лица от местната администрация, които е следвало да упражнят контрол по изпълнението на обществената поръчка, не са изпълнили своите задължения.

Мнението на разследващите е, че са налице данни за образуване на досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат изпратени в прокуратурата.