Глобяват с до 250 лева за неподдържано гробно място
Глобяват с до 250 лева за неподдържано гробно място / снимка: Sofia Photo Agency, архив
Глобяват с до 250 лева за неподдържано гробно място
75745
Глобяват с до 250 лева за неподдържано гробно място
  • Глобяват с до 250 лева за неподдържано гробно място

Глоба от 50 до 250 лв. ще бъде налагана за неподдържано гробно място. Това предвиждат промените в Наредбата за гробищните паркове и погребално-обдредната дейност, приети днес от Столичния общински съвет. Глобите ще се налагат на роднините на погребаното лице, а при установяване на повторно нарушение, размерът на санкцията скача от 250 до 500 лева.

Идеята на глобите е да се въведе ред по отношение на изискването гробищата да се поддържат в приличен вид, обясни Мита Георгиева, която е сред вносителите на доклада.

„Под подходящ вид се разбира гробът да бъде добре почистен, засаден с цветя или ниски храсти, или по друг начин, но да е благоустроен, и да съдържа съответни знаци, които ще бъдат поставени от близките на починалите. Попълва се една декларация по образец, в която гражданите заявяват как ще поддържат гробното място - дали сами или чрез близки, или чрез упълномощена фирма, или ще упълномощят общинското предприятие да извършва този вид услуга”, разясни Георгиева.

До две години трябва да бъде създаден електронен регистър на гробните места на София, който ще е към общинското предприятие „Гробищни паркове” и ще съдържа имената на фирмите, които работят на територията на парковете, обясни още Георгиева.

„Ще се дава разрешение само на определени фирми, които орговарят на конкретни условия за работа на територията на „Гробищни паркове”. С това се цели да се предотвратят всякакви измами от други лица, които въвеждат в заблуждение гражданите и възрастните хора, които там търсят услуги по този вид дейност”, заяви още Георгиева.  

Относно сигурността, се предвижда монтиране на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищните паркове, постоянна охрана и осигуряване на контролно-пропускателен режим.