Общински съвет
Общински съвет / община Тунджа
Общински съвет Тунджа заседава днес. 4 предложения са включени в дневния ред.

Определяне на размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2018 г., приемане на Наредба за отмяна на Наредба за предоставяне на общински концесии, отпускане на Еднократно парично подпомагане.

Заседанието е от 10:00 часа.