„Спри и се прегледай”

„Спри и се прегледай”
„Спри и се прегледай” / област Сливен, Министерството на здравеопазването, безплатни скринингови прегледи, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

3 588 човека от област Сливен получиха покани от Министерството на здравеопазването за безплатни скринингови прегледи по проект „Спри и се прегледай“.

Целта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила.

Скрининговите програми за злокачествени ракови заболявания целят чрез откриване на предракови състояния или ранни етапи от развитието на болестта, да доведат до по-малко заболели и по-малък брой починали от тях.

Включени са хора от трите целеви групи жени на възраст от 25 до 60 години – за ранна диагностика на рак на маточната шийка, жени на възраст от 50 до 60 години – за ранна диагностика на рак на млечната жлеза и мъже и жени, навършили 50 години – за ранна диагностика на рак на дебелото и правото черво.

Само лица, получили покана от здравното министрество подлежат на безплатен скринингов преглед. Всяка покана съдържа индивидуален идентификационен код. С нея пациентът трябва да посети медицински специалист от лечебно заведение регистрирано за извършването на съответния скрининг.

Към момента на територията на област Сливен това са МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и МБАЛ „Хаджи Димитър“. Специалисти от МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“АД извършват прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка и ранна диагностика на рак на млечната жлеза . Специалисти от МБАЛ „Хаджи Димитър“ извършват прегледи за ранна диагностика на рак на маточната шийка, ранна диагностика на рак на млечната жлеза и ранна диагностика на дебелото и правото черво.

 

Прегледът може да се извърши в рамките на 6 седмици от получаване на поканата. Лицата, неявили се за преглед в този срок, ще получат втора покана за преглед от Министерство на здравеопазването.

 

Участието е доброволно, прегледите са безплатни, безопасни и безболезнени.