Преасфалтират улици в Болярово
Преасфалтират улици в Болярово / община Болярово

Подписан е договор за преасфилтиране на улиците в Болярово, съобщиха от общината. Преасфартирането ще се извърши след като беше извършен ремонт на водопроводна мрежа в изпълнение на публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

Проектът е на стойност 400 хиляди лева. Изпълнението на проектните дейности ще позволи да се извърши подмяната на подземната техническа инфраструктура във вид и качество, които да създават възможности за развитие на местната икономика и да не доведат до влошаване на качетвото на живот на местните жители.

Изпълнението на предлаганата инвестиция е важно за всички жители и гости на общината. Добрата транспортна достъпност в населеното място е част от комплексното понятие жизнен стандарт. Това е основата, която би следвало държавата и местната власт да осигуряват на населението в замяна на данъчната тежест на гражданите.

Основната цел на проекта е създаване на градска среда, допринасяща за местно развитие и спиране на миграционните процеси.