Почти половината от декларациите в Ямбол подадени онлайн
Почти половината от декларациите в Ямбол подадени онлайн / Dariknews, Архив

20 годишни данъчни декларации за облагане доходите на физически лица са приети в офиса на НАП в Ямбол през първата седмица на 2016 година. Девет от формулярите са подадени онлайн с електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/.

Ако подадете декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., може да ползвате и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесете целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

От приходната администрация напомнят, че издаването на ПИК е безплатно, а това дава възможност да ползвате повече от 20 услуги в НАП-подаване на данъчни и осигурителни декларации, проверка на здравен статус и трудови договори, проверка на справки и задължения.

Над 4500 ямболлии вече притежават свой персонален код. Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 3 май, тъй като 30 април е почивен ден, а 2 май е празник - Великден. Другата новост през тази година е свързана с възможността за ползване на две нови данъчни облекчения - за деца и за деца с увреждания. Ако хората не са го ползвали през работодател до края на 2015 година, могат да го направят с подаване на данъчна декларация до 3 май.

Данъчното облекчение за деца дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. - за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация, която се прилага към годишната декларация за облагане на доходите. Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2015 г. същият няма да ползва намалението. Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане.

Условията, при наличието на които е възможно да се прилага облекчението се декларират в специална декларация, която се прилага към годишната декларация. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението. И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.