Изнесено обучение на читалищни секретари
Изнесено обучение на читалищни секретари / netinfo

Проведе се двудневно изнесено обучение за секретари на читалищата в община Тунджа. Темата на обучението е „Нови административни услуги" и проведе в Златоград.

В трите сесии на обучението, читалищните секретари бяха запознати с новите административни услуги, които институциите могат да предлагат на местната общност.

Участниците посетиха и обмениха опит с колегите си от НЧ „Просвета - 1908", Златоград. Председателят на читалището посрещна групата от община „Тунджа" и я запозна с работата по проекти, развитието на художествената самодейност, културния календар на читалището, Глобална библиотека и съвместната работа с общинска администрация и други НПО на територията на Златоград.

За домакините интерес предизвика факта, че в община „Тунджа" има толкова много действащи читалища, за които тя полага грижи. Те бяха запознати с нашите общински празници, с успехите на самодейните ни състави и техните награди от участия в национални и международни фестивали.

Форумът бе организиран със съдействието на община Тунджа.