проект
проект / община Тунджа

проект
община Тунджа

Работна среща в в Реджо Калабрия, Италия проведе делегация от община Тунджа. Посещението е по повод изпълнението на Проект „Мост между културите: метод на необходимите политики и стратегии за включване на ромските ученици и техните родители в образователните системи“. Проектът се изпълнява в партньорство  между Община „Тунджа“, образователна организация от провинция Алба-Република Румъния, неправителствени организации и училища от Република Италия и Република Турция, като водеща организация e „Дженералитат Валенсия“, Испания.

Дейностите се реализират в рамките на Ключова дейност  „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ с обща стойност 235 851 евро.
Акценти в работната среща в Италия бяха посещения в общински средни и начални училища в градовете Калабрия и Сидерно, обсъждане учебните програми и планове за 2017 г. и представяне на добри практики в сферата на образованието. 

проект
община ТунджаПартньорските организации представиха иновативни педагогически практики и възможности за насърчаване и подкрепа на обучението на учители за работа в мултикултурна среда.

Целите на проекта са ефективно изграждане на стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, апробиране на нов модел в образователните системи на територията на страните – партньори. В края на месец януари водещата организация от Валенсия ще изработи интернет страница на Проекта.

През втората седмица на месец май Община „Тунджа“ ще бъде домакин на четвъртата международна среща по проекта.