Проектът за привлекателна културна среда в Търговище преминава към оценка на качеството
Проектът за привлекателна културна среда в Търговище преминава към оценка на качеството / netinfo
Проектното предложение на Община Търговище «Привлекателна градска културна среда в Търговище – ремонт и оборудване на музеи и галерии” отговаря на критериите, посочени в насоките за кандидатстване, са информирали от Регионалният отдел на СИ район за планиране на МРРБ във Варна. Проектът преминава към следващия етап от процедурата по оценяване – оценка на качеството /техническа и финансова оценка/, научихме от местната администрация.

1003 куб.м. дърва за отопление са добити към този момент от общинския горски фонд, информираха още от там. С тях местната администрация снабдява за зимния период училищата и детските градини в селата, както и пенсионерските клубове. 200 кубика дърва от фонда ще бъдат оставени на склад за спешни нужди.