Областният спря намерението на общината за заем от 30 млн. лв.
Областният спря намерението на общината за заем от 30 млн. лв. / netinfo

Областният управител Димитър Александров връща за ново обсъждане решението на Общински съвет - Шумен за намерението общинска администрация да тегли заем от 30 000 000 лв. Това съобщиха от Областна администрация. Намерението бе гласувано, тъй като общината възнамерява да преасфалтира улиците, след реализирането на проекта по ИСПА за подмяна на водопреносната мрежа на града.

Служебна проверка е установила, че решението е незаконосъобразно. То не съответства на изискванията на чл.11, т.2 и т.3 от Закона за общинския дълг. Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона с решението за приемане на общинския бюджет, Общинският съвет трябва да определи, освен максималния размер на нов общински дълг, общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, а също и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Липсата на произнасяне дори само по едно от изискванията в Закона опорочава решението на Общинския съвет в тази му част. Това задължава Общинския съвет да се произнесе и да определи параметритe по всяка една от трите точки на чл. 11 от Закона.

С тези мотиви Областният управител Димитър Александров връща решението за ново разглеждането. С писмо за това е  уведомен председателя на Общински съвет - Шумен. По закон  в 14-дневен срок трябва да бъде свикано заседание на Общинския съвет, на което да бъде обсъдено отново върнатото решение.