Над 1 400 дела разгледани в Окръжен съд-Шумен, 97 са разрешителните за СРС
Над 1 400 дела разгледани в Окръжен съд-Шумен, 97 са разрешителните за СРС / netinfo

1 438 са делата разгледани от Окръжен съд-Шумен през 2012 г., стана ясно на пресконференция по-рано днес. 87 % от тях са приключени в тримесечен срок, съобщи председателят на съда Нели Батанова. Според нея от 2010 г. се наблюдава спад в броя на делата, което основно се дължи на по-малкото фирмени дела, разглеждани от шуменските магистрати.

През предходната година се наблюдава завишаване на броя на административно-наказателните дела. За 2012 г. те са 26, докато през 2010 не е имало нито едно такова. 96% от всички образувани наказателни дела в Окръжния съд са приключени в тримесечен срок, каза още Нели Батанова.

Последната година водещи са делата срещу данъчната система, отнасящи се за невнесено ДДС или злоупотреби със средства от еврофондове. „Това са престъпленията, където хората кандидатстват за помощи във връзка със земеделието", поясни Нели Батанова. По думите й, има и доста дела за престъпления за банкови измами, като теглене на пари с чужди дебитни карти, скимиращи устройства и др. Не малко, през 2012 г., са и делата гледани за тежки грабежи.

97 са издадените разрешенията за използване на СРС-та през миналата година, което е с 100 по-малко сравнено с 2011 г. По-голямата част са за подслушване и проследяване, единични са разрешенията за по-специфично използване на СРС, като проверка на кореспонденция например. Нели Батанова уточни, че щом са издадени 97 разрешителни не означава, че СРС-та са използвани за разследване на 97 души, защото няколко разрешения може да се издадат по отношение само на един човек.

По време на пресконференцията председателят на окръжния съд засегна и проблема с материалната база, който касае най-вече районните съди и прокуратурата. „Много от районните съдии са по двама, трима в кабинет, а прокурорите са и по пет в стая", допълни Батанова.

През изминалата година се наблюдава и спад в броя на образуваните дела в районните съдилища в област Шумен.

Нели Батанова не даде оценка на работата на окръжния съд за 2012 г. По думите й, важна е оценката на гражданите и на по-горната инстанция. „Единствените дела от които хората са доволни са делата за осиновяване. Само там  страните излизат доволни от акта на съда, от всички останали поне едната страна е недоволна", посочи още председателят на Окръжен съд-Шумен. Тя допълни, че над 70% от съдебните актове на шуменските магистрати са потвърдени на по-горна инстанция, а само 2 са делата през миналата година върнати за ново разглеждане.