/ dariknews.bg, Деян Герговски
През месец юли експертите от РИОСВ-Шумен извършиха 108 проверки на 97 обекта. От тях 70 са планови, 38 - извънредни.

РИОСВ-Шумен провери 15 сигнала от граждани и институции през юли

През отчетния период са съставени 6 акта за установени административни нарушения (АУАН) , от които 3 - за нарушения на Закона за опазване на околната среда, 1 АУАН е за нарушение по Закона за управление на отпадъците, 1 - за нарушение на Закона за водите и 1 - за нарушения по Закона за лечебните растения. В рамките на осъществения контрол са издадени 47 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 

10 000 лева санкция за завода за плочки в Нови пазар

За изминалия месец директорът на РИОСВ е издал 14 наказателни постановления на обща стойност 40 900 лв. Санкционираните фирмите са: „Себтур“ ЕООД за осъществяване на нерегламентиран внос на стока без регистрация, „Дюра-Тайлс“ БГ АД за неизпълнение по условия от комплексно разрешително, „Север Харт Груп“ ЕООД за неизпълнение на условие от Решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, „Голдън Фийлд“ ООД за допуснато нерегламентирано изгаряне на отпадъци, „Каолин ЕАД“, за това че дружеството е осъществило заустване на производствени отпадъчни води във воден обект, „Родна индустрия-91“ ЕООД и „Еко Инвест Север“ ООД за неизпълнение на задължително предписание.

Глобиха с 2000 лева фирма, горила отпадъци

Две са наказателните постановления на „ВиК-Шумен“ ООД
за допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Санкционирани са още „Дайъри Продъктс“ ЕООД, за това че дружеството е изхвърлило отпадъчни води във воден обект и „Агро Органик Трейд“ ООД за това, че не е представила обобщена информация за изкупените, обработени, и реализирани количества билки в билкозаготвителен пункт. Три са глобените физически лица.

Глобиха с 10 000 лева фирма от Попово заради нерагламентирано гориво

За периода са събрани средства в размер на общо 4310 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 500 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  3 810 лв.

Общо 3 048 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Велики Преслав - 1 616 лв. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.