1 374 студенти, приети в ШУ
1 374 студенти, приети в ШУ / netinfo

8454 са били кандидат-студентите в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” през 2006 година, това стана ясно по време на заседание на Академичния съвет на висшето училище. Най-много са били кандидатите за специалност “Социални дейности” – 1534 души,специалност “Туризъм”, редовно обучение – 1231 души, специалност “Психология” – 1030 души, специалност “Управление на образованието” – 1302 души.

С решение на Министерския съвет, от 8 май 2006 г., на ШУ “Епископ Константин Преславски” бяха отпуснати 1120 места за прием на първокурсници, от които 35 места за образователно-квалификационна степен “специалист”, 1015 – за “бакалавър” и 70  - за “магистър”. Бяха приети 1374 студенти в 48 бакалавърски и 4 колежански специалности.

Академичният съвет на ШУ “Епископ Константин Преславски” даде много добра оценка на организацията и провеждането на Кандидатстудентска кампания` 2006. Бе решено през пролетта на 2007 година да бъде продължена практиката за организиране на предварителни приемни изпити. В бъдеще ще бъде обсъдена идеята за създаване на обособен Център за информация и прием на кандидат-студенти.