първа копка
първа копка / netinfo
В Русе беше направена символична първа копка на обект „Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“, представляващ компонент 3 на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“. Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между ул. „Чипровци“ и ул. „Петрохан“ от ръководителя на проекта и зам.-кмет по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и зам.-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански. Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той е на обща стойност 24 344 185,59 лв., от които 24 002 815,60 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 341 369,99 лв. – собствен принос на Община Русе и включва общо шест компонента.

Стартира втори етап на проект "Интегрирана система за градски транспорт на Русе"