Разширението на пътя Русе-В.Търново не е приоритет за този програмен период
Разширението на пътя Русе-В.Търново не е приоритет за този програмен период / Дарик Русе, Искра Георгиева

Следващата седмица между България и Румъния ще бъде подписан меморандум за подготовката на два нови моста над р. Дунав:при Никопол-Турну Мъгуреле и при Силистра-Кълъраш. Това съобщи в Русе министърът на транспорта Николина Ангелкова. Подготовката им ще се финансира по програмата за трансгранично-сътрудничество България-Румъния 2014-2020 г. , а при изграждането им най-вероятно ще се търси публично-частно партньорство. Проектирането на разширението на моста Русе-Гюргево пък ще бъде включено по оперативна програма „Транспорт“.

Министър Ангелкова съобщи още, че пътната отсечка Русе-Велико Търново е включена за проектиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Когато бъде готов проекта и има техническа готовност за реализацията му няма да се чака 2020 г. , а ще се мислят варианти за реализацията му, коментира тя.

На този етап приоритетни за изграждане са автомагистрала Струма-Лот 3, Автомагистрала Хемус и тунела под Шипка. Отсечките Видин-София и Калотина-София са включени в новия компонент на Европейската инвестиционна банка, наречен Европейски транспортни коридори. По отношение на железопътните проекти приоритетни са втора фаза на пътя Пловдив-Бургас, Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември.

В Русе министър Николина Ангелкова инспектира строителството на Речния информационен център и реализацията на проекта за подобряване на навигацията и топографните измервания по р. Дунав. По него до края на годината се очаква доставката на нов хидрографски кораб, който в момента се оборудва в Гърция.