/ Община Русе
Предприеха превантивни мерки за почистване на участъци с нарушена проводимост в коритото на река Русенски Лом, съобщиха от Община Русе.

Община Русе

Действията са във връзка с извършена проверка на състоянието на реката и с цел предотвратяване на аварийни ситуации или наводнения.

Заради оплаквания от странни миризми: Наложиха актове за над 50 000 лв. на „Оргахим“ в Русе

За периода април - септември са извършени мероприятия по почистване и извличане на храстовидна растителност и паднали дървета.

Община Русе

Всички действия са извършени от служителите от звеното за реагиране при бедствия на отдел „Управление при кризи“, доброволци от Доброволното формирование на Община Русе и служители от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Община Русе