Опасност крие въженият мост над р. Янтра в с. Беляново
Опасност крие въженият мост над р. Янтра в с. Беляново / снимка: Дарик радио - Русе, Искра Георгиева

Апелативната прокуратура разпореди да се вземат незабавни мерки по отношение на 23 опасни въжени мостове. Те са на територията на областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. При проверка е установено, че съоръженията не отговарят на техническите изисквания за безопасност.

В област Русе опасност крие преминаването по въжения мост над р. Янтра в с. Беляново, общ. Ценово.  Дървената обшивка е прогнила, с отслабена носимоспособност, има корозия, на места заварките са скъсани.  Мостът се ползва активно  от живеещите  в селата на  двата бряга на реката. От Община Ценово е направено  искане, за отпускане на финансови средства, но финансиране не е получено. Прокуратурата  е  разпоредила на кмета да бъдат извършени незабавни действия, за осигуряване безопасността на жителите на двете села, чрез изграждане на преградни съоръжения и поставянето на предупредителни табели, недопускащи преминаването на хора, през въжения мост над река Янтра, поради недоброто му техническо състояние.