Общината набира идеи за нови културни събития
Общината набира идеи за нови културни събития / Дарик Русе

Община Русе започна подготовка за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Общата цел на програмата е подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Схемата е насочена към засилване ролята на културата и изкуствата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали. До 27 декември 2010 г., Община Русе набира проектни идеи, които след задължителна процедура на селекция, могат да бъдат включени в дейностите на цялостния проект.

Подробности за ОП „Регионално развитие” и за схемата могат да бъдат прочетени на страницата на Община Русе – www.ruse-bg.eu . За информация и изпращане на проектните идеи: ivanova@ruse-bg.eu