Нов стадион в Сливо поле
Нов стадион в Сливо поле
Мултифункционално игрище за футбол, волейбол и баскетбол ще бъде изградено в гр. Сливо поле. Стойността на проекта е 82 416 лв., а средствата се отпускат по програмата за развитие на селските райони на Европейския земеделски фонд. Договорът бе подписан днес в София от кмета Валентин Атанасов, а срокът за изграждане на терена, който ще е с големина 24 на 45 метра е до 2023 г. Целта на проекта е  подобряване на качеството на живот в община Сливо поле  и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.