/ netinfo
Административен съд-Русе предостави дарение от речници, правна, художествена и мотивационна литература на Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ и Профилирана английска гимназия „Гео Милев“.

Дарението, което магистратите - лектори В. Върбанова и И. Райчева връчиха на двете гимназии, бе по повод финализиране на дейностите по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Административният съд в Русе отбелязва Денят на Конституцията

Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС за изминалата учебна година. Сред избраните книги, дарени на училищните библиотеки, са „Речник на чуждите думи“, „Синонимен речник“, „Еднолични търговски дружества“, „Трудов договор. Сключване, изменение, прекратяване“, „Реторика“, „Евгений Онегин“, „Общуването като път към успеха“, „Личността“ и други.

Припомняме, че в тазгодишната кампания съдът присъедини като партньори двете русенски гимназии, а в лекционните срещи и дискусии се включиха близо 240 десетокласници от 9 паралелки на учебните заведения. След финализирането на инициативите по Програмата бе проведено допитване до учениците – участници в лекционния цикъл.

Изследването имаше за цел да конкретизира ефективността и ползата от прилагането на Програмата, да бъде оценена лекторската работа на магистратите и степента на придобити от учениците знания за съдебната система. Анализът показа, че 2/3 от анкетираните определят дискусиите и посещенията в съда като интересни и вълнуващи, а срещите с магистратите – полезни.