/ Thinkstock/Getty Images

15 деца от русенския квартал „Селеметя“ вече са ваксинирани против морбили само за последните 3 дни.

Нови случаи на морбили у нас, заразените вече са 32

Провокирани от актуалната за цяла България тема за огнища на забравени заболявания, специалистите по проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“, допълват графика си с извънредни дейности и цяла седмица са от врата на врата в квартала с преобладаващо население от ромски произход.

Това са първи резултати от тяхната активна работа по предоставяне на място безвъзмездно на услугата „Здравна детска  консултация и дейности по превенция на заболяванията“.

Съмняват се за бебе с морбили в Хасково

Десетки срещи в домовете на семейства с малки деца са провели детският педиатър, медицинската сестра, социалните работници и психологът чрез медиаторите. Екипът на проекта прогнозира вълна за доброволно имунизиране на новородени и деца до 7-годишна възраст с пропуски в имунизационния календар. Така консултантите в интегрираните услуги реагираха на актуалните обществени нужди като приеха отговорност за здравето и общественото спокойствие в града.

Успехът на мобилната работа на терен предшества дните на отворени врати за възможностите на безвъзмездна грижа по проект BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“.

„Просто шарка, по-добре да преболедува“, това мислене е погрешно и излага децата на риск

Те ще се проведат на 25 февруари и 1 март 2019 г. от 10:00 до 17:00 часа в Центъра за интегрирани социални услуги в сградата на Филиал „СВЕТИЛНИК“ на ДГ „Червената шапчица“. Община Русе изпълнява проекта като конкретен бенефициент на 839 312,14лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

В рамките на 7 часа центърът може да бъде посетен от представители на здравни, социални и образователни институции и всички граждани на община Русе без оглед на целевите групи, за които са предназначени социалните услуги по проекта.

По време на дните на отворени врати се популяризират услугите и специалистите, които ги предоставят. Целта е да се покажат на място възможности за безплатни прегледи и консултации, реализираните досега и предстоящи дейности по проекта.

Ще бъде представена работата на педиатрите, гинеколога, кинезитерапевта, логопедите, психолозите, специалния педагог, социалния педагог, юриста, акушерката, медицинските сестри, социалните работници и медиаторите.

За разглеждане ще бъдат достъпни специализираните кабинети, залата за групова работа, посетителите ще могат да разговарят с консултантите, да се запознаят с техните месечни планове и при желание да се запишат в седмичните графици. 

Териториалният диапазон на потребителите излезе от рамките на 5-те квартала „Чародейка“, „Дружба“, „Мальовица“, „Здравец“ и „Родина“ и вече обхваща целия град и малките населени места в община Русе.

Ето защо дните на отворени врати могат да бъдат полезни за широк обществен кръг, в т.ч. представители на целевите групи, които ще получат информационни материали, ще видят рекламни клипове и  презентационни продукти.

Посетилите за първи път услугите ще получат специални комплименти от проекта – памперси и бебешки аксесоари за децата от 0 до 3 години и техните родители и детски игри, пособия и помагала за децата от 3 до 7 годишна възраст и техните родители.

 Центърът за интегрирани социални услуги в сградата на филиал „СВЕТИЛНИК“ на ДГ „Червената шапчица“ в кв. „Чародейка“, ул. „Тодор Икономов“ 1 и Комплексът за интегрирани социални услуги за деца в кв. „Дружба“, ул. „Н.Вапцаров“ 20 работят всеки ден от 9:00 до 17:00 часа по график за индивидуални и групови консултации.