Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград

Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград
Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград / netinfo

Трима университетски преподаватели участваха в Научно-практическа конференция в Разград, с която завърши проектът „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград“.

Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград
netinfo

Проф. д-р Нели Иванова, доц. д-р Моника Богданова, гл. ас. д-р Берджухи Лефтерова от СУ“Св. Климент Охридски“, както и Ренета Венева от Националния алианс за работа с доброволци бяха лектори на форума, който обобщи резултатите от проекта на „Младежки форум 2001“ и СОУ“Христо Ботев“-Разград, финансиран от Европейския социален фонд и реализиран две години. В него са включени над 4000 родители, учители и специалисти, които са подобрили своите умения и компетенции при работа с деца със СОП. Сред резултатите от проекта са издаването в 1000 броя тираж на Наръчник за учители и специалисти с педагогически функции, работещи с деца и ученици със специални образователни, както и на 500 броя Помагало за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, които са раздадени безплатно на педагози и родители. По проекта са реконструирани и оборудвани две стаи в СОУ“Христо Ботев“, които вече са Ресурсен кабинет и Стая на усмивките.

Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград
netinfo

Проектът е уникален и полезен и за родителите и за педагозите – категорични бяха университетските преподаватели, те признаха, че за пръв път се докосват до тази проблематика и работата по проекта е била предизвикателство за тях.

Университетски преподаватели участваха в конференция в Разград
netinfo