/ Община Габрово
Възпитаници на кубратското училище "Христо Ботев" проведоха благотворителна акция в помощ на деца в затруднено материално положение.

Кампанията от деца за деца бе посветена на международния ден за изкореняване на бедността, който се отбелязва на 17 октомври.

Кампания в Ямбол ще помага на тежко болни деца и младежи

Инициатори на проявата са учители от целодневната организация на учебния ден в кубратското училище. Те споделили за идеята с родителите на учениците от началния курс и получили подкрепа и разбиране.

Пакетите със запазени дрехи, учебни пособия и принадлежности, играчки и книжки, събрани от малчуганите и техните семейства са предадени на служители на местния отдел "Закрила на детето". 

 
БТА