/ Радка Минчева, архив
За два дни Общински съвет-Лозница проведе две извънредни сесии заради поставянето на паметника на комунистическия деец Пенчо Кубадински в центъра на родния му град.

Вчера местните парламентаристи отмениха частично свое решение от месец май 2017 г., с което единодушно са дали съгласие за поставянето на монументален елемент на централния  площад в Лозница послучай 100-годишнината от рождението на Кубадински.

Това стана след негативни медийни отзиви и призиви от страна на извънпарламентарни политически сили и интелектуалци. Сред местното население публично обявени настроения анти паметника нямаше, за разлика от 2004 г., когато бе взето решение за обявяване на Кубадински за Почетен гражданин на Лозница, тогава тръгнаха подписки сред местните хора и решението бе отменено.

Сега същата съдба постигна и решението за издигане на паметник на комунистическия лидер. Вчера 12 от 12 присъствали общински съветници от двете партии в Общинския съвет в Лозница – ДПС и ГЕРБ – подкрепиха предложението на кмета Севгин Шукри за отмяна на решението в частта за даване съгласие за поставяне на централния площад в Лозница на монументален елемент, свързан със 100-годишнината от рождението на Кубадински. Решението от миналата година касаеше и откриване на войнишки паметник на същия площад.

В докладната си Шукри, който е кмет от няколко месеца и не е внасял докладната от 2017 г., се позовава на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен и на Декларация, с която 41-вото Народно събрание през 2012 г. осъжда категорично асимилационата политика на тоталитарния комунистически режим спрямо мюсюлманското малцинство в България, включително т.нар. „Възродителен процес“.

Тъй като по реда на Административно-процесуалния кодекс решенията на Общински съвети влизат в сила 14 дни след приемането си, и то ако не са обжалвани пред съответния Административен съд, а официалното откриване на паметника е насрочено от Инициативния комитет, който го издига, за 11,00 часа, на 6 септември, се наложи местният парламент в Лозница да се събере отново извънредно днес следобед и да приеме ново решение за предварително изпълнение на вчерашното си решение.

Съветниците възложиха на кмета Севгин Шукри да обезопаси участъка и ограничи достъпа до паметника, който всъщност вече близо месец е поставен на площада, като мястото бъде оградено с лента, а самият бюст бъде покрит с платно. Така ще остане 14 дни или по-дълго, ако Инициативният комитет обжалва решението от 3 септември.

За необходимостта от обезопасяване на участъка ще бъде уведомено местното Районно полицейско управление. Решението е взето с 12 гласа "за" и един против - на съветника Данчо Йонков от ГЕРБ.