/ iStock/Getty Images
Десет безработни жители на област Разград започват работа в областната администрация по регионалната програма за заетост, съобщиха от институцията.

Днес областният управител Гюнай Хюсмен се е срещнал с тях, за да подпишат своите трудови договори и да им бъде направен начален инструктаж. 
Задълженията им ще бъдат свързани с охрана и поддръжка на обекти - държавна собственост.

Хюсмен е пожелал успех на новоназначените служители и е изразил увереност, че дейността им ще бъде полезна за доброто стопанисване на държавните обекти на територията на областта.

"Като областен управител водя последователна политика в подкрепа на социално-икономическото развитие на региона и, в частност, за осигуряване на възможности за реализация на всеки гражданин и разкриване на нови работни места", е подчертал Хюсмен.