/ netinfo
Първи в страната Комплексният онкологичен център в Пловдив започва да прилага специално изследване на предракови  заболявания на маточната шийка. Един от най-модерните и точни методи за оценка на състоянието в света - молекулярен тест, се извършва в отделението по клинична патология.

Представлява имунохистохимично изследване на тъканни материали (биопсии) на маточна шийка, обясни началникът на отделението д-р Свитлана Бачурска. Тя допълни, че обикновенно биопсия се извършва след диагностицирана III В група по ПАП на цитонамазка. Биопсичният материал обаче често е много малък и това затруднява поставянето на окончателната диагноза.

Нова модерна патологична лаборатория вече работи в КОЦ-Пловдив

В тези случаи тестът за молекулярна диагностика е изключително полезен, тъй като определя точно дали има истинско предраково изменение. По този начин заболяването се „хваща” във възможно най-ранната му фаза. Тестът е на водеща американска диагностична компания.   

Изследването се извършва автоматизирирано в рамките на два работни дни. На този етап не се поема от Здравната каса.

Едно от най-разпространените злокачествени заболявания при жените - ракът на маточната шийка, показва трайна възходяща тенденция. Данните на Световната здравна организация сочат, че по честота се нарежда на трето място след рака на млечната жлеза и на тялото на матката.

Коварното е, че преканцерозите и ранните стадии обикновено нямат кличични симптоми. Заболяването се проявява едва в напреднал стадий, когато шансовете за успешно лечение са значително по-ниски.  Затова специалистите правят всичко възможно за най-ранното му откриване, чрез въвеждане на модерни и точни тестове за диагностика.