болница
болница / ThinkStock/Getty Images
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД-Смолян набира специализанти по шест специалности.

Здравното заведение обяви свободни по едно място за придобиване на специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“, „Вътрешни болести“ и  „Ушно-носно гърлени болести“, както и по две за „Кардиология“,  „Педиатрия“ и „Анестезиология и интензивно лечение“.

Срокът за подаване на документи на желаещите е до 29 декември 2017 година. Лечебното заведение е акредитирано за обучение на специализанти по 15 специалности. В момента се обучават 11 лекари-специализанти в девет отделения.