РЗИ: Всички училища в Смолянско са готови да започнат новата учебна година
РЗИ: Всички училища в Смолянско са готови да започнат новата учебна година / Дарик архив

Проверките на служителите от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Смолян за готовността за първия учебен ден установиха, че училищата отговарят на здравно-хигиенните изисквания. Директорите на 16 учебни заведения са изпълнили издадените през миналата учебна година предписания за освежаване на класните стаи, кабинетите, коридорите, физкултурните салони и съблекалните към тях, за ремонт на санитарните възли, за подмяна на подови настилки и учебна мебел. В други 2 училища поради липса на финансов ресурс не са изпълнени предписанията за осигуряване на ергономични столове в компютърните кабинети, но това няма да възпрепятства учебния процес.

Контролът в подлежащите 44 здравни кабинета в училищата установява, че всички отговарят на изискванията и разполагат с необходимото обзавеждане и оборудване – шкаф за оказване на спешна помощ, лекарства и инструментариум.

Проверките на храненето на учениците през учебната 2015-2016 година показват спазване на наредбата за здравословно хранене на учениците от 7 до 18 години. В 13 ученически стола се предлага разнообразно меню, включващо риба, мляко и млечни продукти, месо, хляб – различен от белия, салати от пресни зеленчуци и разнообразни плодове. В един от обектите е издадено предписание за осигуряване на рецептурник за ученическо хранене. В регистрираните 22 ученически бюфета се спазват нормативните изисквания за предлагане на здравословни храни. За констатирано нарушение е съставен един акт, категорични са от РЗИ – Смолян.