Приемат бюджета на Пещера
Приемат бюджета на Пещера / dariknews.bg/архив

Общинските съветници на Пещера ще разгледат проектът на Бюджет 2016. Дeбатите по темата се водят вече седмица в заседанията на постоянната комисия към Общински съвет.

Според решението на Министерския съвет, Пещера ще получи държавна субсидия в размер на близо 5,5 милиона лева. Първото за годината заседание на местния парламент е насрочено за 14,30 часа.

Общо 15 точки са включени в дневния ред. Очаква се най-дебатираната тема да бъде бюджет 2016. Според докладната на кмета заложените местни дейности възлизат на 4 474 497 лв., а за дофинансиране на държавни дейности са предвидени 312 627 лв.

Според докладната записка на Николай Зайчев през 2016 година са планувани средства за възстановяване на Държавен фонд Земеделие, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ПУДООС в размер на 1 933 273 лв.  210 000 лв. пък се очаква да депозира община Пещера съгласно Закона за устройство на територията за 5 665 тона отпадъци.

Според проекта на бюджет 2016 общината ще трябва да преведе и 613 020 лв. вноски по дългосрочни кредити. В същото време плануваните приходи от приватизация са в размер на 300 000 лв. В рамките на сесията съветниците ще обсъдят и предложението за увеличение на капацитета на Домашен социален патронаж.

Дебати се очакват и по темата свързана със Стратегията за управление на общинската собственост до 2019 година. Спорове ще предизвика и годишната програма и отчета за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в Пещера през 2015 година. Старейшените ще гласуват и събитията, залегнали в Културния календар на община Пещера за 2016 година.