„Правосъдие близо до хората” организират в Пловдив
„Правосъдие близо до хората” организират в Пловдив / dariknews.bg/архив

Двудневен тренинг по проект „Правосъдие близо до хората" се провежда в Пловдив. Целта е повишаване уменията за качествено и ефективно гражданско наблюдение на съда, както и подобряване партньорството между съда и гражданския сектор.

В обучението ще участват представители на местни неправителствени организации, Апелативния съд в Пловдив, Окръжните съдилища в градовете Пловдив и Пазарджик, както и Районните съдилища в градовете Пловдив, Пазарджик, Карлово, Асеновград, Пещера и Велинград.

През първия ден сесиите ще бъдат общи за председателите на съдилища и координаторите на екипи. През втория ден е планирано работно посещение в Окръжен съд - Пловдив за запознаване с дейността на институцията, наблюдение процеса на случайно разпределение на съдени дела и обучение на координаторите на местните екипи. Магистратите от различните съдилища в пет града ще посетят Съдебната палата в Пловдив, за да обменят опит с колегите си от Апелативен, Окръжен и Районен съд.

Тренингът ще се проведе днес и утре в хотел Лайпциг с подкрепата и съдействието на Фондация „Америка за България" и Националния алианс за работа с доброволци.

Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза" е продължение на осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората", реализиран в Северна България. В резултат Центърът на НПО в Разград издаде Доклад за напредъка на съда в Северна България. Документът беше представен на Национална конференция в град София, проведена на 28.06.2011г. под егидата на Министъра на правосъдието, Маргарита Попова.