/ netinfo
Правителството одобри Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (АМТИИ) да носи името на създателя си проф. Асен Диамандиев.

АМТИИ да носи името на основателя си проф. Асен Диамандиев решава МС

Актът е знак на признание към делото на проф. Диамандиев и неговия принос за висшето училище, и е по предложение на Академичния съвет на учебното заведение. За да стане факт промяната, решението трябва да се приеме от Народното събрание. При одобрение, музикалната академия в града на тепетета ще се казва АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Дейността на проф. Асен Диамандиев е свързана с културния живот на страната ни. Той посвещава цялата си творческа кариера на музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. Като използва собствения си авторитет, през 1964 година осъществява замисъла си в Пловдив да се открие структура на висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично звено за обучение по музика.

Луксозен албум за Пловдив представя най-забележителните артефакти

Академията в Пловдив започва съществуването си като Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители по музика в общообразователните училища към тогавашната Българска държавна консерватория в София от октомври 1964 г.

През 1972 г. филиалът на Българската държавна консерватория се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт за подготовка на учители по пеене и музика и профил народно пеене и изучаване на народни инструменти. По-късно през 1995 г. става Академия за музикално и танцово изкуство, която през 2004 г. се преименува на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.