/ iStock
Пловдивският апелативен съд отказа да изпълни европейска заповед за арест, която е издадена от Районен съд Саарбрюкен в Германия, за наказание от осем месеца затвор, наложено на българка, която е обвинена в множество кражби. Съдът прие наказанието да бъде изтърпяно в България и й наложи постоянен арест. Това съобщиха от обвинението.

Престъпленията, за които обвиняемата е осъдена в Германия, са четири кражби, извършени през 2019 г. Отнемала е стоки от хранителни магазини, мобилни телефони и портфейли. По време на извършване на деянията била непълнолетна.

Първоначално й е наложено условно наказание лишаване от свобода, но с решение на германския съд след това, то е отменено и е определено ефективно наказание от осем месеца лишаване от свобода. Установено е, че Г. М. е напуснала Германия веднага след постановяване на присъдата и се е прибрала в България.

Апелативният съд прецени, че изправеното пред съда лице е българска гражданка и има постоянно пребиваване в Република България. Приемането на наказанието за изпълнение в родината няма да доведе до отклонение на поетите от страната ни международни ангажименти като държава – членка на ЕС, защото санкцията ще бъде изтърпяна така, както е поискана от издаващата заповедта държава.

В решението си апелативните магистрати посочиха, че то е продиктувано и от хуманни съображения. Извършителката на престъпленията следва да бъде настанена в затвор, който да е в близост до близките си. Това обстоятелство значително ще подобри и благоприятства превъзпитанието и ресоциализирането й.

Решението на Апелативния съд е окончателно.