/ Община Видин
Три зелени класни стаи с дъски и мултимедия отвориха врати в НУ "Петко Р.Славейков" в район "Източен" в Пловдив. Екологичните зони ще могат да се ползват за уроци навън от 350 ученика, предвид и на епидемичната обстановка.

Изграждането на "зелената класна стая" стана за пет месеца, след като Общинският съвет гласува целево 108 000 лева. Отделно има осигурени 62 000 лева за ограда на училищния двор.

Над 2,5 декара запустяло и буренясало пространство край двора на училището са преобразени в атрактивни зони за обучение на открито. В парковата среда ще намерят място уникални ботанически видове, пряко свързани с изучавания учебен материал.

Всички насаждения ще стават под пряко наблюдение на Аграрен университет-Пловдив.
 
БТА