Отлични резултати без учене - методът сугестопедия представят в Историческия музей
Отлични резултати без учене - методът сугестопедия представят в Историческия музей / sxc.hu

Уникалната наука сугестология и нейното приложение в педагогиката - сугестопедията, представят в Историческия музей в Пловдив. Тя представлява система, с която родители и деца учат "без учене" и постигат резултати с лекота. Сугестопедията е създадена от проф. Георги Лозанов и е одобрена и препоръчана като по-добър метод за обучение на различни групи и по различни предмети от UNESCO (1978) и Педагогическата Академия на Виена, Австрия (1978). Осемчленна група от български професори дава положителна оценка за здравословното и психотерапевтично влияние на сугестопедията (1970).

Лекцията започва от 15 часа и ще се води от Ванина Бодурова - представител на фондацията "Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева". Мястото е зала "Съединение" на Регионалния исторически музей в Пловдив.

Сугестопедията освобождава и стимулира не само паметта, а цялата личност - интересите, възприятията, интелектуалната активност, мотивацията, креативността; смекчава агресивните тенденции в характера, като оказва благоприятен психохигенен, психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект.

От 2005 година като се има предвид целта на сугестопедията - разкриване резервите на мозъка - тя все по-често е наричана резервопедия. Сугестопедията/ резервопедия е изградена на базата на следните едновременно действуващи седем закона, прилагани от престижния преподавател: Любов, Свобода, Убеденост, Връзка цяло - част; разглеждане на частта чрез цялото, Многократно увеличен материал за усвояване, Златно сечение, Изкуство и естетика.