Социално предприятие дава шанс на безработни жени
Социално предприятие дава шанс на безработни жени / netinfo
Работно посещение и среща-дискусия на тема „Кой печели от съществуването на социалните предприятия?” организира фондация НАРД. Събитието е с участието на д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика.
 
Срещата ще се проведе от 11.30 часа в социалното предприятие „Шивашка работилница“, което се помещава в КСУ „Св. Георги”, сграда СУПЦ, ет.4, бул. „Цариградско шосе” №102. Ще се включат и представители на община Пловдив, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция социално подпомагане, Агенция по заетостта, работодатели, работници в предприятието и др.
 
По време на дискусията ще бъде представен опита на неправителствения сектор в управлението на социално предприятие и дуалното обучение и ще бъдат обсъдени връзките, партньорството, предизвикателствата и възможностите за развитие и съществуване на социалните предприятия.
 
Социалното предприятие е създадено от Фондация НАРД като част от стратегията на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. Целта е хора с нисък социален статус от уязвими групи да получат шанс за обучение и реализация на трудовия пазар чрез придобиване на трудово-социални и професионални умения по шивачество.
 
Предприятието стартира своята дейност с подкрепата на община Пловдив и се финансира от „Бигент”, Берлин чрез дарители от немския град Дортмунд, „Тръст за социална алтернатива”, „Телус Интернешънъл”, „Глобал гивинг” и други частни и обществени дарители, както и с любезното сътрудничество на КСУ „Св. Георги” – гр. Пловдив.
 
От създаването през 2015 до настоящия момент своето професионално дуално обучение  завършиха над 40 жени, които са трайно отпаднали от пазара на труда и за които  обучението е единствен шанс и реална възможност за професионална реализация. На всички тях е предложена възможност за работа в шивашко предприятие в района.