Финансова помощ за читалищата в Смолянско
Финансова помощ за читалищата в Смолянско / netinfo

Правителството отпусна финансова помощ за читалищата в област Смолян в размер на 186 500 лв., съобщи Недялка Мачокова- ръководител РЕКИЦ „Читалища”. От тях 171 500 лв. за частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства. 11 000 лв. са предвидени за художествено-творческата дейност и за попълване на библиотечния фонд. Останалите 4000 лв. читалищата ще използват за техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер.

През тази седмица правителството подкрепи читалишата в 237 общини в цялата страна, като одобри допълнителни трансфери в размер на 3 910 954 лв. За първи път от години правителството отпуска такава сериозна сума за допълнително целево финансово подпомагане дейността на народните читалища в страната. За сравнение през 2010 г. са предоставени 2,5 млн. лв., през 2011 г. – 1,6 млн. лв., а през 2012 и 2013 г. такива средства не са отпускани.