Замърсяване
Замърсяване / Снимката е илюстративна.
РИОСВ – Пловдив проведе нощно обследване на територията на Стамболийски във връзка с постъпили сигнали за неприятни миризми от фабриката за целулоза и хартия на „Монди Стамболийски“ ЕАД. На място са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Проверката е извършена на 11 август 2017 г. от 4.40 до 7 часа, съгласно утвърдената от министъра на околната среда и водите инструкция за определяне на разпространението на неприятни миризми от 1997 г.
 
Обследването е извършено от комисия, определена със заповед на директора на РИОСВ – Пловдив. В състава й са включени експерти на инспекцията, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Пловдив, както и представител на дружеството. При проверката не е участвал представител на ОбС в Стамболийски, въпреки поканата от екоинспекцията.
 
За установената при обследването характерна миризма от производството на завода, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Предвидените в екологичното законодателство санкции за нарушения на условия в комплексно разрешително са в размер от 10 000 до 500 000 лв.
 
Контролът на обекта от РИОСВ – Пловдив ще продължи.