Център Спогодби заработи  в Смолянския съд
Център Спогодби заработи в Смолянския съд / Dariknews.bg

В Смолян заработи вторият в страната център за спогодби. Вместо да чакат изхода от съдебно дело с години, хората могат да решат спора си за дни  и да се спестят голяма част от съдебните разходи. Магистратите от Окръжния съд се надяват, че повече граждани  ще използват  услугите на центъра. В новия  център се разглеждат само дела, подсъдни на районните съдилища в областта.  В дейността ще участват съдии от Окръжния съд в Смолян, адвокати и медиатор.

Съдиите няма да дават  правни консултации, а ще участват като арбитър, който показва какво е възможното законосъобразно решение на спора при съблюдаване на интересите и на двете страни на един реален етап от развитието на делото.

Подходът пести време и сили на адвокатите, средства за разноски на страните, адвокатски хонорари, време. Услугите в Центъра се извършват напълно безплатно за страните по делата. До момента трима са съдиите  от Окръжен съд - Смолян, които са ангажирани в процеса,  но ако дейността на Центъра се разрасне, допълнително ще бъдат включени и други съдии, каза председателят на Окръжен съд - Смолян Любен Хаджииванов.