В Ловеч ще бъде учредена Национална федерация по мeталдетектинг
В Ловеч ще бъде учредена Национална федерация по мeталдетектинг / netinfo

Асоциация "Металдетектор България" отправя покана за Събор в Ловеч днес в сградата на Драматичния театър от 12.00 часа. В дневния ред са заложени освен учредяване на сдружение с нестопанска цел "Българска национална федерация по металдетектинг", приемане на Устав, избор на председател на федерацията и управителни органи.

Сред целите на сдружението са популяризиране на хобито металдетектинг, защита на законните права и интереси на членовете, оказване на техническа помощ с металдетекторни устройства на държавни, неправителствени и други организации при поискване и др. Инициаторите за създаването на организацията предвиждат организирането на турнири, лагери, излети и събори. Ще се издирват метални предмети - пръстени, монети, украшения и др. в паркове, плажове, частни имоти със съгласието на собствениците, като се спазват законите на страната.

Очаква се членският внос да е 24 лв. годишно за физически лица и 72 лв. за юридическите. След учредяването на организацията тя ще се регистрира в съда.