Умисъл и късо съединение са сред най-честите причини за пожари през февруари
Умисъл и късо съединение са сред най-честите причини за пожари през февруари / dariknews.archive

През месец февруари 2015 г. районните служби за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ и група „Спасителна дейност (ГСД)" към РДПБЗН - Плевен са взели участие в ликвидирането на 80 произшествия, срещу 74 за същия период на миналата година. 21 от пожарите са с материални загуби, аварийно-спасителните операции са 24, през месеца има и 4 лъжливи повиквания. През месеца при пожарите има един пострадал и един загинал.

В анализа за февруари се правят два основни извода. В сравнение със същия период на 2014 г., се отчита увеличение на общия брой произшествия. Най-голям брой пожари с материални загуби са възникнали в отраслите жилищно стопанство и транспорт. И вторият е, че най-често пожарите са причинени от умисъл и късо съединение.

През февруари служителите, осъществяващи противопожарен контрол, са извършили 351 проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти. Направени са 10 проверки по искания на заинтересовани физически и юридически лица за издаване на становища, издадени са и 94 протоколи от проверки.

През посочения период контролните органи при РДПБЗН - Плевен са взели участие в работата на три междуведомствени комисии за проверки на 5 опасни строежи, потенциално опасен язовир, проводимост на река и разрушена предпазна дига. Извършени са и две проверки по сигнали за наличие на опасни химически вещества на територията на „Бета"- Червен бряг и опасност от наводнение на територията на община Гулянци. За резултатите от извършените проверки е изготвен междуведомствен протокол.