Спокойна е епидемиологичната обстановка в областта
Спокойна е епидемиологичната обстановка в областта / archiv.DarikNews

За периода от 20 февруари до 04 март в отдел Противоепидемичен контрол на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 31 заболявания, срещу 37 за предходните две седмици, съобщиха от инспекцията.
От групата на чревните инфекции са регистрирани 11 заболявания, при 14 за предходния двуседмичен период.
По нозологични единици и населени места, те се разпределят както следва:
6 ентероколита - 5 в Плевен и 1 в село Мечка, 5 остри вирусни хепатита - 2 в Горни Дъбник, по 1 в Плевен, Кнежа и Буковлък.

От групата на капковите инфекции са съобщени 20 случая, срещу 22 за предходните две седмици:
16 варицели - 8 в Плевен, по 3 в Левски и Буковлък, 2 в Горни Дъбник, 2 скарлатини - в Плевен, 1 туберкулоза - в Плевен, 1 вирусен менингит - в Плевен.

От групата на трансмисивните инфекции за този период няма регистрирани случаи, при 1 случай за предходния двуседмичен период.

Заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания през последната седмица 27 февруари - 04 март за Плевен е 129,08%00, срещу 170,61%00 за предходната седмица 20 - 26 февруари, като нивото на заболяемостта е обичайно за областния град.
За периода от 20 февруари до 04 март, през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са преминали общо 83 лица /52 първични и 31 вторични/, срещу 259 лица /132 първични и 127 вторични/, за предходните две седмици.

През същия период в Плевенска област са извършени 747 проверки на подлежащи на контрол обекти с здадени 33 предписания за подобряване хигиенното състояние на 33 от проверените обекти.

Съставени са 6 акта за хигиенни нарушения, като от тях:
3 акта неспазване на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, 1 акт за нарушения на здравните изисквания в учебно заведение, 2 акта за нарушение на противоепидемичния режим.

През отчетния период са издадени 5 наказателни постановления на обща сума 1200лева,
временно са спрени от експлоатация 6 обекта и са издадени 10 хигиенни заключения по проекто - сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 46 проби питейни води от 22 населени места, които са изследвани по показателите на постоянния мониторинг.
От тях няма проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.