mu izpit
mu izpit / dariknews.archive
Кандидатстудентка от Павликени изтегли трети вариант, по който започнаха работа 164 зрелостници в третия последен кандидатстудентски изпит от редовната сесия на Медицински университет-Плевен  - тестът по биология за бакалавърските специалности.

mu izpit
dariknews.archive

Той се провежда на 23 юли, вторник от 9.00 до 11.00 ч в Учебния корпус на висшето училище.
Водещ на процедурата по изтеглянето на изпитния вариант беше проф. Маргарита Александрова, която е заместник ректор на МУ-Плевен.

mu izpit
dariknews.archive

В присъствието на представители на висшето училище, родител на кандидатстудент избра на произволен принцип номера на зрелостника, който изтегли Вариант – 3, след което родители се убедиха в наличието на другите два варианта.

mu izpit
dariknews.archive

След приключване на приема на кандидатстудентски документи за бакалавърските специалности общият брой на кандидатите е 383, от които на теста ще се явят 164 зрелостници. Няколко са възможностите на кандидатит-студентите за участие в класирането за специалностите на Факултетите „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и на Медицинския колеж – с оценка от теста по биология от редовната сесия, с оценка от изнесената и предварителната сесии; със зрелостен изпит по биология или с оценка от друга матура по избор.

mu izpit
dariknews.archive

Бакалавърските програми на Медицински университет – Плевен са общо 10 в 3 професионални направления – здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Непроменени остават таксите за обучение по държавна поръчка и в платена форма. Бакалавърските специалности във Факултет „Здравни грижи“ са „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултет „Обществено здраве“ - „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ и в Медицински колеж - „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“.

mu izpit
dariknews.archive

За учебната 2019/2020 година МУ-Плевен разкри две нови специалности във Факултет „Обществено здраве“. Новата бакалавърска програма по „Социални дейности в здравеопазването“ е с прием след средно образование по държавна поръчка. От 2019 г. стартира и приемът на документи за новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в задочна, платена форма на обучение, след завършена бакалавърска степен. Висшето училище запазва приема по специалност „Социални дейности“ в платена форма на обучение.